Гаранция, сервиз, резервни части за масажни столове Komoder

Komoder е единствената компания в България и Европа, която предлага 3 години гаранционни услуги за комерсиализиране на продуктите.

Доставката на продуктите на Комодър е от квалифициран персонал, който служителите ще преглеждат, сглобяват продукти и ще се предлагат В случай на технически проблем, моля изискайте с увереност на нашите сервизни услуги.

Технически отдел - Контакт

Телефон: 0888 637 756
Имейл: office@komoder.bg
Адрес: гр. София 1000, ул. Георги С. Раковски, No 117.

Техническа проверка и сервиз

3 Години гаранция

Гаранционните услуги, предлагани от Komoder, обхващат всички видове интервенции, включително: транспортни разходи, резервни части и ремонт. В зависимост от естеството на проблема с Вашия продукт, техническият отдел на Komoder ще реши дали продукта изисква:

1. пълна замяна
2. ремонт във Вашето местоположение
3. вземане и транспортиране до сервиз

3 Години гаранция

Удължаване на гаранционните услуги

В момента на покупка можете да изберете да удължите гаранционния срок от 3 на 5 години. Годишните разходи за всяка допълнителна година на гаранция се различават в зависимост от вида на масажния стол.

5 Години извънгаранционен срок

Удължаването на гаранционното обслужване може да се извърши преди изтичането на гаранционния срок. След изтичане на гаранционния срок можете да се възползвате от извънгаранционни услуги, така че ако имате технически проблеми с Вашето кресло, моля, свържете се с нас.

За да избегнете ситуации, които могат да доведат до прекратяване на гаранцията на продукта, моля, проучете ръководството за употреба, с което е доставен продукта.

Ситуации, които могат да доведат до прекратяване на гаранцията на продукта:

  • Неспазване на условията за употреба, посочени в ръководството за потребителя;
  • Уредът показва щети, причинени от механични аварии, удари, сътресения, проникване на течност, излагане на огън;
  • Съхраняване в неправилни условия - многократна работа при високи температурни разлики, които причиняват явлението вътрешна "кондензация", прекомерно излагане на влага или слънчева радиация, повреда на кабелите или на защитните елементи, или небрежност при употреба;
  • Продуктът е използван заедно с аксесоари, различни от тези, препоръчани от продавача;
  • Интервенции или ремонти, извършени от неупълномощени лица;

Квалифициран персонал

Техническият екип на Komoder участва ежегодно в курсове за специализация, така че услугите, предлагани от нашата компания, да бъдат според Вашите очаквания. Препоръчваме Ви да се свържете с увереност с нашите служители и да съобщите за всяка ситуация, възникнала при работата на нашите продукти.